Jak udržovat náš vztah s Vrindávanem

Kadamba Kánana Svámí

1) Zanalyzujme nejprve, co náš vztah s Vrindávanem vlastně je, a poté se podíváme na to, jak ho můžeme rozvíjet. Pán Čaitanja vysvětlil, že provádíme-li alespoň trochu následujících pět nejdůležitějších aspektů oddané služby, dokáže nás to rychle přivést na úroveň lásky k Bohu:

sadhu-sanga, nama-kirtana, bhagavata-sravana, mathura-vasa, sri-murtira sraddhaya sevana

Člověk se má sdružovat s oddanými, zpívat svaté jméno Pána, naslouchat Šrímad-Bhágavatamu, přebývat v Mathuře a s vírou a úctou se klanět Božstvům.

“Mathura-vasa, přebývat v Mathuře či Vrindávanu.“ Musíme se tedy stát obyvatelem Vrindávanu. Musíme realizovat, že Vrindávan je naším domovem. Vy jste nyní v Čechách a já jsem v australském Novém Góvardhanu. Ale část každého z nás je stále ve Vrindávanu, neboť Vrindávan je naším domovem. Nyní jsme daleko od domova v cizích zemích jako jsou Čechy nebo Austrálie, a i když to občas může být velmi pěkné, přesto nemůžeme být úplně spokojení, protože to není pravý Vrindávan. Když jsme v cizí zemi, stále cítíme touhu vrátit se zpátky domů. Ve svém pasu mám v kolonce “bydliště” napsáno: “Vrindávan”, mám z toho docela dobrý pocit, považuji to za příznivé a mám naději, že mne to přivede zpátky do té Svaté země. Nikdo ve Vrindávanu, ani člověk, ani zvíře, nevstoupí nikdy do otisků Krišnových nohou, které zdobí jemný písek z Jamuny. “Jeho veliké větve se natahují z jedné strany na druhou, takže je tento banyán jako most přes Jamunu. Pasáčci si na tomto mostu hrají a stále znovu přecházejí z jedné strany na druhou”. “Na jednom místě měl dutinu jako palác. Jinde měl nádhernou větev, která byla jako lehátko. Na jiném místě byla větev obalená popínavou révou, sloužící jako houpačka. Jaké místo pro zábavu tento banyán Pánu Krišnovi neposkytl?” Gopál Čampu 1.84-85. Jak bych někdy mohl na Vrindávan zapomenout?

2) Další věcí, kterou je třeba mít na paměti, je, že Vrindávan tak nádherný, protože je sídlem Krišny. Krišna dělá Vrindávan úžasným a bez Něj bychom o Vrindávan neměli žádný zájem. Když Krišna opustil Vrindávan a šel do Mathury, někteří z pasáčků se rozhodli odejít z Vrindávanu také, protože už neměli žádný důvod, aby tam zůstali.

3) Bhauma Vrindávana, pozemský Vrindávan v tomto světě, se neliší od duchovního světa. Je však pokryt vrstvou jóga máji, vlivem které vypadá jako vesnice s chrámy v severní Indii. Skrze tento závoj se však třpytí záře duchovní podstaty, a třebaže nemůžeme skutečně vnímat Dhám v jeho plné transcendentální slávě, tak již jen to, co vnímáme, je velmi inspirující. Prabhupáda podotýkal, že do Vrindávanu si nestačí jen koupit jízdenku. Vrindávan bude odhalen milostí Krišny. Navštívili jsme ono místo v severní Indii jižně od Dillí, a i když může být vznesena otázka, zda jsme skutečně byli ve Vrindávanu, přesto na to nikdy nezapomeneme.

“Když Krišna viděl, že přišel čas dojit krávy, zavedli krávy do chléva z drahokamů obklopeného lotosy a stromy kalpa-vrksa.” Gopál Čampu 1.74, Šríla Džíva Gosvámí

“Když Krišna nehraje na Svou flétnu, plynou vody řeky Jamuny jako roztavený safír. Když Krišna na Svou flétnu hraje, začne být Jamuna, ohromená v extázi, jako půda safíry dlážděná. Takto, ať už jako voda nebo jako pevnina, slouží Jamuna Pánu Krišnovi.” Gopál Čampu 1.80, Šríla Džíva Gosvámí

4) Ve svém komentáři k první kapitole desátého zpěvu Šrímad Bhágavatamu hovoří Mádhváčárja o Mathuře jako o stavu vědomí. Je pravda, že chceme-li vstoupit do Vrindávanu, musíme ho realizovat vnitřně. I když člověk může fyzicky být ve Vrindávanu (v severní Indii), vnitřně do Vrindávanu ve skutečnosti vstoupit nemusel. Aby člověk vnitřně vstoupil do Vrindávanu, musí vstoupit do nálady služby. Taková oddaná služba je vykonávána pod autoritou dokonalého vaišnavy. Abychom tedy byli skutečně Mathura vasa, obyvatelé Mathury, musíme vyvinout svůj vnitřní vztah s Vrindávanem tím, že rozvíjíme svůj vztah s Krišnou, prostřednictvím oddané služby.

5) Můžete ve Vrindávan proměnit svůj domov zpíváním svatého jména a bhadžanů od vaišnavských áčárjů, zvaním vaišnavů na návštěvu, rozvěšením transcendentálních obrázků, které Prabhupáda nazýval okny do duchovního světa. Tím, že si domů přinesete Šrímad-Bhágavatam a budete ho číst. Můžete ve Vrindávan proměnit své srdce, když budete v pokorném rozpoložení mysli stále zpívat Svaté jméno. Můžete dospět do Vrindávanu službou Šrílovi Prabhupádovi, který je jeho čistým obyvatelem. Můžete Vrindávanu dosáhnout trpělivým prováděním oddané služby v chrámu Pána. Můžete do Vrindávanu dospět díky milosti pravého duchovního mistra.