Príliš málo na zviazanie vesmíru

Jedným z dôležitých príbehov ohľadom sviatku Divali je Dámodara líla, zábava, pri ktorej sa matka Jašóda pokúsila zviazať Krišnu šnúrou. Táto bola o dva prsty kratšia než bolo treba. Tak k nej priviazala ďalšiu a ďalšiu, ale vždy bola prikrátka a nezáležalo na tom, koľko šnúrok použila.

Táto zábava nám naznačuje, že nech sa snažíme koľko chceme, nikdy Boha našou inteligenciou nepochopíme. Niečo podobné zažíva veda v chápaní vesmíru, ktorý, ako uvádza védska literatúra, je výsledkom Božej super-inteligencie. Stáročia kozmologického výskumu priniesli viac vedeckých informácií, ale nie viac vedeckého poznania z dvoch neočakávaných dôvodov:

1) Čím viac vedci vedia, tým viac si uvedomujú, ako málo toho vedia:

Veda "dobila" vesmír a pochopila, ako málo toho o ňom vie. Pre neznalých sú vesmírne misie dôkazom ľudského pokroku a pre tých informovanejších zasa ukážkou ľudskej malosti. Vesmírny výskum ukázal, že vo vesmíre existuje viac hviezd, než je zrniek piesku na všetkých pozemských plážach a naše slnko je len jedným takým kozmickým zrnkom. Preto sa nemôžeme čudovať slovám bývalého prezidenta Americkej Asociácie pre Vedecký Pokrok Kennetha R. Bouldinga, ktorý priznal, že "kozmológia bude pravdepodobne neistá veda, keďže študuje priveľký vesmír na primalej a skreslenej vzorke".

2) Čím viac vedci vedia, tým viac si uvedomujú, že to, čo predtým vedeli, bolo nesprávne:

Newtonove zákony boli považované za najzákladnejšie pravdy fyziky dovtedy, kým sa neukázalo, že sa nedajú aplikovať v mikrosvete a makrosvete. Kvantová fyzika mala za úlohu objasniť svet atómov a relativistická fyzika zase vesmír. Neskôr sa ukázalo, že si navzájom príliš protirečia. Oba, svet atómov i vesmír, existovali súčasne pri zrode vesmíru. Keďže tvorili celok, vedci prišli s Teóriou Všetkého (TV), ktorá mala tieto nezlučiteľné teórie spojiť. Pozrime sa teraz bližšie na vývoj TV:

· Počiatočný bezvýsledný rev: Fyzik Leon Lederman, bývalý prezident Americkej Fyzikálnej Spoločnosti: "Dúfam, že sa nám podarí objasniť vesmír v jednej, jednoduchej poučke, ktorú môžete nosiť napísanú napríklad aj na tričku."
· Následný nahnevaný vzdych: Atrofyzik Steven Weinberg, laureát Nobelovej ceny za fyziku: "Ako postupujeme v pochopení rozpínajúceho sa vesmíru, problém samotný sa rozpína, takže nám vysvetlenie stále uniká."
· Posledné skryté stonanie: Teoretický fyzik John Wheeler z Princetonskej univerzity: "Nikdy nebežte za autobusom, ženou alebo kozmologickou teóriou, pretože o chvíľu tu bude ďalšia."

Vráťme sa k tej zábave, šnúra, ktorou chcela matka Yashoda zviazať Krišnou, bola o dva prsty kratšia. Ale povraz, ktorým chce TV zviazať celý vesmír, je nielen krátky, ale aj potrhaný. Stephen Hawking poznamenal: "Teórie (vo fyzike), ktoré v súčasnosti máme sú nepresné a neúplné."

Matke Jašódě sa nakoniec Krišnu podarilo spútať, ale iba po tom, ako jej to z Jeho vlastnej milosti dovolil. Podobne i veda môže pochopiť vesmír, zvlášť naše miesto v ňom a cieľ našej existencie, ale iba po tom, ako sa zosúladí so super-inteligenciou použitím výskumu a overenej duchovnej vedy opísaných v Bhágavadgíte a vydláždi tak cestu duchovnému poznaniu.

Nie je to také nevedecké, ako sa zdá. Nikto iný, ako nositeľ Nobelovej ceny a zakladateľ kvantovej fyziky Max Planck, povedal: "V náboženstve je Boh na začiatku, vo vede na konci." A veda tento koniec dosiahla práve vďaka objavu "dokonalého zladenia" vesmíru - precízneho nastavenia hodnôt a vzťahov najmenej 80tich základných parametrov potrebných pre život. Očividne takéto zladenie potrebuje niekoho dokonalého. A samozrejme nasledovníci ateizmu sa chytili šance a predložili množstvo teórií o vesmíre, ktoré sú nielen nepodložené, ale naviac aj nedokázateľné. Zapadajú skôr do sveta vedeckej fantastiky než vedy ako takej.

Ak vedci prijmú vśledky vlastného výskumu, zbavia sa veľkej prekážky duchovného rastu vedy. Ale ak budú otáľať alebo váhať v tomto odvážnom kroku, treba im pripomenúť slová renomovaného fyzika Michaela Faradaya: "Nadovšetko by sme si mali vážiť poznanie Boha."


autor článku: Čaitanya Čaran dás, překlad z angličtiny do slovenštiny bh. Peter Godovič
datum: 17.11.2006