Nemůžete dávat štěstí ostatním, pokud sami nejste šťastní

…Šríla Prabhupáda, můj duchovní mistr, říkával, že pokud vůdci naší společnosti nežijí životem na nejvyšší úrovni duchovní a materiální morálky, není možné, aby dávali mír ostatním. Nemají co dát, jsou rozrušení a jediné, čeho jsou schopni je, že budou způsobovat rozruch. Nějakým způsobem zjišťujeme, že je to pravda. Myslím, že většina z vás bude souhlasit s tím, že politici na celém světě způsobují rozruch ve společnosti. Nepřinášejí společnosti mír, spíše rozruch. Proč? Protože když nemáte něco sami, tak to nemůžete dát ostatním. Otec a matka nemůžou dát mír a pravdu svým dětem, pokud ji nenacházejí sami v sobě. Nemůžete dát štěstí ostatním, pokud sami nejste šťastní. Smyslem lidského života je proto nejdříve pochopit tuto blaženou existenci v nás jakožto duchovní části Boha. Duše je věčná, plná poznání a blaženosti. Když je však tato jiskra oddělena od ohně, ztratí svou záři, uvnitř ohně jasně září. Podobně, když jsou sluneční paprsky překryté mrakem, ztratí svou záři, když se však znovu spojí se sluncem, stanou se opět zářivé. Díky tomu, že my - duše, jsme zapomněli na svůj zdroj - Krišnu, zdroj veškerého života, zdroj veškeré blaženosti, zdroj veškerého míru, zapomněli jsme na naši samotnou přirozenost, která je v současné době největší potřebou pro společnost.

- z přednášky Rádhanáth Svámího