Ochrana krav na Krišnově dvoře

Ochrana krav je jednou z hlavních činností naší farmy. Chtěli bychom vás na tomto místě postupně seznámit s jednotlivými kravičkami, o které se staráme a zároveň bychom chtěli přiblížit široké veřejnosti význam a důležitost ochrany krav. Ochrana krav znamená, že žádná z kraviček, o kterou se staráme na Krišnově dvoře nebude nikdy zabita ani poslána na jatka. A to ani v případě, kdy už kráva zestárne a přestane dávat mléko. Kráva je podle Véd naší matkou a je velice drahá Šrí Krišnovi. Každý člověk by měl ochraňovat krávy. To je známka skutečné vyspělosti a civilizovanosti lidské společnosti. Pokud se o krávy nedokážeme postarat sami, máme podpořit ty, kdo to dělají.

Poznámka: Toto je prozatímní (pracovní) verze této stránky, kterou budeme postupně doplňovat o další informace a fotografie dalších kraviček. Připravujeme také brožurku s názvem "Górakšja a vegetariánství", kterou bychom chtěli co nejdříve vytisknout. Hledáme sponzory na vytištění této brožurky. V případě vašeho zájmu nás prosím kontaktujte. Děkujeme.

Ekadaší
Ekadaší je asi 12 let. Přesný věk neznáme, neboť jsme ji dostali neznámým "dárcem" do opatrování bez jakýchkoliv informací o původu. Přišla v den, kdy se drží půst od obilovin a luštěnin, a proto dostala jména Ekadaší. Je zastupitelkou plemena "České strakaté" v našem stádě a momentálně ja asi takovým hlavním "bossem" neboli vedoucím mezi ostatními kravami. Je dominantní svým apetytem a schopností vždy vyhledat nějaké schované jídlo (prasádám) v kravíně (Góšala). Je matkou jednoho býka z našeho stáda, který pomáhá v zemědělství.

Dhumala
Dhumala znamená v sánskrtském jazyce "dým" nebo "kouř". Toto jméno dostala podle svého černo-tmavého zabarvení. V duchovním světě je Dhumala vůdkyní tmavých krav v Krišnově stádě. Dostali jsme ji jako tele od matky jednoho oddaného. Je to kráva trochu temperamentní a svérázná, ale dobrá dojnice. Je matkou Džívy - našeho druhého nejmladšího volka.


Rásalíla
Kravička, která je nejdéle na farmě ze současného stáda, i když svým věkem vůči ostatním není nejstarší. Je velice inteligentní a přátelská a oblíbená vždy u všech návštěvníků. Je místní raritou, nad kterou zůstává rozum stát i veterinárním lékařům, neboť dává mléko, i když je jalovice - čili kráva, která neměla nikdy tele. Mléko již dává asi 8 let bez přestání.

Jamuna
Kravička, které jsou tři roky. Byla přinesena na farmu jako telátko. Všichni oddaní i ostatní krávy si ji hned zamilovali. Je roztomilá, temperamentní, ráda si hraje nahoněnou. Patří k holštýnskému plemeni. Je to jalovice.