Multikulturní ošetřování - hospitalizace v nemocnici

zpracoval: Priya-kírti dás

Poslední dobou nám často píší studentky zdravotnických škol, které vypracovávají semestrální práce na téma "Multikulturní ošetřování". Chtějí vědět náš názor na moderní lékařskou péči a jaké požadavky klademe na pobyt v nemocnici. Cílem těchto studijních prací by mělo být získat co nejvíce informací o tom, jak by se lékaři a sestřičky v nemocnici měli chovat v případě, kdy pacientem či pacientkou je osoba hlásící se k určitému náboženství či víře. Jak se chovat k takovým pacientům s ohledem na vzájemnou úctu a respekt.

Dotazník:

1. Odívání – Jak by to bylo s vaším oděvem během hospitalizace? Ponechat? Nebo nemocniční pyžamo?

2. Názor na techniku? Přístroje v medicíně, vyšetření, transfuze, operace, transplantace nebo cokoli jiného, co by mohlo být odlišné od běžných postupů? Něco odmítáte? Názor na eutanazii? Porod doma? V nemocnici?

3. Způsob života v rodině? Kdo velí? Kompetence? Rozdělení povinností? Má žena stejná práva jako muž? Nebo muž má hlavní slovo?

4. Denní aktivity? Všechen čas zabere práce kolem hospodářství? Nebo je čas na koníčky? … během hospitalizace - Frekvence modlení? Rituály během dne, které je třeba respektovat? Intimita? Nějaké zásady, které je potřeba dodržovat, Respektovat? Ošetřování muže ženou? Opačně? Může žena být vyšetřována bez dohledu muže? Některé kultury se vyznačují pospolitostí, rodina chce být s nemocným stále v kontaktu, chce nocovat v nemocnici u lůžka… něco takového u vás také je nebo ne?

5. Stravovací zvyky? Vím o zásadách, ale jak tedy s jídlem v nemocnici? Je přípustná dieta z jídelny? Nebo pouze jídlo z vaší kuchyně?

6. Světový názor? . . sama pořádně nevím, co to po nás učitelka chce.

7. Náboženství a duchovní víra ….. no, o tom se dozvím na vašich web stránkách, tak nebudu zbytečně zdržovat :o)

8. Sociální vztahy k vlastní kultuře . . . . předpokládám, že jste se svou kulturou spokojeni, jinak byste tak asi nežili, že :o)?

9. Hodnota vzdělání – je pro vás důležité? Předpokládám, že děti normálně chodí do školy. Nebo probíhá domácí výuka? A co po základce? Pokračovat ve studiu? Nebo se zapojit do práce?

10. Ekonomické faktory… myslím, že informace za stránek jsou dostačující.

11. Politika . . . zajímá, nezajímá?...... sama bych k tomu neměla co říct, nevím, proč s tím musím otravovat ostatní :o)

12. Prevence nemocí, laická péče o zdraví ... Bylinky? Léčitel? Preventivní prohlídky? Očkování?

13. Profesionální zdravotní péče? Je dle vás důležitá? Potřebná, nebo stačí právě alternativní medicína?

Nahrané odpovědi v MP3 (odpovídá Priya-kírti dás): odpovědi (MP3, 7.2 MB)

Hnutí Hare Krišna provozuje v Indii speciální kliniku - "Bhaktivedantova nemocnice". Fotografie si můžete prohlédnout zde. Více informací o této nemocnici najdete na www.bhaktivedantahospital.com (v angličtině).