Jak se vypořádat se závislostí

Dína Krišna Dás

V tomto hmotném světě máme všichni nějaká pouta. Tajemstvím úspěchu je tyto připoutanosti přeorientovat na Krišnu. Tohle se snáze řekne, než udělá. Máme-li však přístup k pokročilému oddanému, pak se nám začnou otevírat dveře odpoutanosti vedoucí do zahrady Bhakti.

Máme pět smyslů ovládaných myslí, z nichž každý může být uchvácen iluzorní přírodou, v níž žijeme. Když člověk prochází stádiem závislosti, je to pro něj způsobem, jak uniknout skutečnostem života. Ve Velké Británii můžeme vidět, že velkým problémem, který by místní úřady měly řešit, je zde nadměrné pití alkoholu. Tisíce mladých mužů a žen po večerech v hospodách těžce intoxikují svá těla.

Proč? Protože je to zdrojem potěšení, je to cesta k uvolnění; je to způsob, jak zapomenout na problémy života. Jak říká Krišna v Bhagavad-gítě, tento hmotný svět je plný utrpení. I když jste bohatí, slavní, inteligentní, atd., utrpení zde bude stále.

Mnoho lidí má tyto závislosti proto, že se snaží přechodně zmírnit trápení v kruté realitě tohoto strastiplného světa. Všichni však víme, že toto není řešení. Proč ale mnoho z nás prochází stádiem závislosti, přestože řešení známe? Někdy tato fáze trvá týden, jindy několik měsíců, a může trvat i mnoho let. Proč se svými závislostmi nedokážeme přestat?

Odpověď je prostá: jsme jednoduše příliš připoutaní. Když procházíme svou závislostí, zdá se nám to tak dobré, na ničem jiném nám během této fáze nezáleží. Ale stejně jako u pití alkoholu, přichází později kocovina. Pro oddané je to stádium viny. Skutečným potěšením však není hnát se za svými návykovými touhami. Opravdovou radostí je usměrňovat své smysly a začít s činnostmi vyšší povahy, které nám dávají věčně trvající potěšení.

Když áčárjové vysvětlují, že vědomí Krišny člověku dává vyšší chuť, kterou nelze v rámci hmotné sféry změřit, ve skutečnosti tuto vnitřní radost prožívají. Toto je pravda. Proč se vlastně obtěžujeme s vykonáváním činností ve vědomí Krišny? Děláme to proto, abychom potěšili Krišnu. Na oplátku získáváme vnitřní radost.

Problém spočívá v našich připoutanostech, které nám brání tuto vnitřní radost prožívat. Krišna čeká, až se těchto pout vzdáme a odevzdáme se Jeho plánu, kterým je dát nám věčné štěstí.

Deset tipů, které pomáhají se závislostmi:

1. Zpívejte pozorně každý den 16 kol. Krišna vás nemůže plně chránit, dokud nepraktikujete proces autorizovaný Šrílou Prabhupádou.

2. Sdružujte se s vážnými oddanými, kteří striktně následují čtyři regulativní principy a zpívají každý den 16 kol.

3. Zkuste omezit počet hodin sledování televize, která má obrovský vliv na vaše touhy.

4. Vždy, když procházíte obdobím propadu, připomeňte si, že jste prohráli bitvu s myslí, ale neprohráli jste válku. Stále je zde Krišna, aby vás vytáhl nahoru a pomohl vám připravit se na další bitvu. Buďte upřímní, vedení pak přijde.

5. Dodržujte vaišnavskou etiketu. Je dokonalá v každém ohledu, ochrání vás.

6. Stále zaměstnávejte svou mysl uvažováním, jak můžete pomoci Šrílovi Prabhupádovi šířit tuto misi. Co mohu udělat v tomto životě, abych svou pomocí přispěl k úspěchu tohoto hnutí?

7. Za každou cenu se vyvarujte přestupků vůči oddaným a Svatému jménu.

8. Vyjevujte svou mysl blízkým upřímným oddaným, kteří jsou vašimi přáteli.

9. Vyhýbejte se společnosti karmích, jak jen to jde. Znamená to, že by člověk neměl vyjevovat svou mysl osobě, která nemiluje Krišnu.

10. Mějte na paměti, že jsme všichni omylní; proto vždy zůstaňte pokorní a upřímní. Velmi důležité jsou modlitby. Modlete se denně, funguje to!

Džňánivás Prabhu z Majápuru mi řekl, že když voláte jméno gurua, tak vás on ochrání a Mája uteče pryč. Potřebujete ale mít upřímnou touhu volat nahlas jeho jméno. Této jeho rady si skutečně cením. Volejte tedy Šrílu Prabhupádu, on vás ochrání. Šríla Prabhupáda je naším duchovním učitelem, volejte prosím jeho jméno. Mája a mysl vás určitě nechají na pokoji.

Pamatujte, že mysl je vaším nejhorším nepřítelem a může také být vaším nejlepším přítelem. Vždy, když na vás vaše mysl naléhá, abyste se odchýlili, je moudré ji ignorovat a zapojit ji a smysly do duchovních činností.

Jakékoli závislosti se je v konečném smyslu možné zbavit jen milostí vaišnavů a Svatého jména. Musíme se jim stále učit odevzdat.

Tyto uvedené tipy jsou použitelné obecně pro všechny závislosti. Pro specifické závislosti existují jiné více specifické tipy, které je nejlepší diskutovat v soukromí.