Brahma-muhutra – čas vstávání z postele

Kurma dása

"Čas brzy ráno, jednu a půl hodiny před východem Slunce, se nazývá brahma-muhurta. Během této brahma-muhurty jsou doporučovány duchovní aktivity. Duchovní činnosti vykonávané časně ráno mají větší účinek, než v kteroukoli jinou denní dobu."

[Bhágavata Purána, 3.20.46, význam od A.Č. Bhaktivédanty Svámího]

Byl to Benjamin Franklin, kdo v knize Poor Richard's Almanack napsal: "Brzké uléhání a časné vstávání učiní člověka zdravým, bohatým a moudrým." (v originále je to říkanka: "Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise", obdoba českého "Ranní ptáče dál doskáče" – pozn. překl.)

Toto přísloví má hodně hluboký význam.

Od svých nejprvnějších dnů v hnutí Hare Krišna roku 1971 jsem jako mladý oddaný věděl, že můj guru, A.Č. Bhaktivédanta Svámí, s láskou nazývaný Šríla Prabhupáda, vždy pozorně dbal na to, aby se jeho žáci touto radou řídili, a byli tedy vzhůru od časného rána.

Často se ptal, proč se někteří oddaní, jež žili v chrámovém ášramu, pravidelně brzy ráno neúčastní činností v chrámu. Říkal, že tato denní doba je velmi důležitá pro ty, kdo usilují o jógový životní styl. Prabhupáda zvláště vyžadoval, aby jeho žáci byli přítomni na prvním denním kírtanu (společné zpívání), známem jako mangala-árati.

Prabhupáda řekl: "Přesný čas mangala-árati může být různý s ohledem na hodiny, musí však být vždycky hodinu a půl před východem Slunce."

I když jsem měl obvykle pocit, že bych rád zůstal v posteli, téměř vždy jsem vstával brzy, abych se zúčastnil chrámových oddaných činností, a zakrátko jsem si všiml, že se pak celý den cítím velmi dobře, což bylo výsledkem vstávání v tu časnou ranní dobu. Bylo to jako bych se po zbytek dne vznášel ve vzduchu, a byl pokrytý nějakým úžasným, povzbuzujícím, éterickým balzámem.

Časné vstávání dávalo všem mých denním činnostem téměř mystickou podporu. Přes den jsem byl mnohem více v kondici, pokud jsem vstal před svítáním, i když jsem si třeba potom později ve dne trochu zdříml, abych se osvěžil. A často jsem pozoroval, jak bylo mé vaření lepší v těch dnech, kdy jsem byl vzhůru již během hodin brzy po půlnoci.

Co je na této době tak zvláštního? A čím je pro nás důležitá? Existuje samozřejmě mnoho prastarých sanskrtských doporučení uváděných mudrci, kteří vstávali časně dávno před Benjaminem Franklinem. Vyberme například toto:

Poslední verš Šrí Gurvastakam ve Stavamrta-laharí středověkého vaišnavského básníka Šrí Višvanátha Čakravartího Thákura vypadá následovně:

srimad-guror astakam etad uccair
brahme muhurte pathati prayatnat
yastena vrndavana natha saksat
sevaiva labhya januso 'nta eva

"Taková osoba, která během brahma-muhurty velice pozorně přednáší Šrí Gurudévovi toto aštakam, dosáhne na konci svého života zcela jistě přímé služby lotosovým nohám Pána Šrí Krišny, Jenž je tou nejústřednější postavou Vrindávanu."

Šríla Prabhupáda píše v proslulém biografickém díle Čaitanja Čaritámrita, oddíl Madhya Líla, kapitola 24, význam verše 331:

"V časných ranních hodinách (známých jako brahma-muhurta) má člověk vstát a ihned začít zpívat Hare Krišna mantru, nebo alespoň 'Krišna, Krišna, Krišna'. Tímto způsobem by měl člověk vzpomínat na Krišnu."

Nebyli to pouze oddaní Krišny, kdo vstával časně ráno. Ve své knize "Krišna" v kapitole nazvané "Každodenní činnosti Pána Krišny" Prabhupáda píše:

"Pán Krišna vstával z postele přesně přímo při začátku brahma-muhurty.. Poté, co vstal, umyl si Pán Krišna ústa, ruce a nohy, pak ihned usedl a meditoval…"

Garga-samhita 4.8.19 uvádí:

eka-varam-jalam-pitva dhauta-vastro 'ti-nirmalah
brahme muhurta utthaya caikadasyam-harim-natah

"Během postního dne ekadaší má mít člověk ryzí srdce a být velmi čistý, obléci si na sebe čistý oděv, pouze jednou se napít vody, vstát při brahma-muhurtě, a poklonit se Pánu Krišnovi."

Garga-samhita 5.15.2. uvádí:

brahme muhurte cotthaya gopyah sarva grhe grhe
dehaly-anganam alipya dipams tatra nirupya ca

"V každém domě gópí (pasačky krav) vstaly při brahma-muhurtě, pomazaly dveře a dvorky, upravily lampy,…"

Garga-samhita 8.10.7. rovněž uvádí:

brahme muhurte cotthaya rama-krsneti ca bruvan
natva gurum bhuvam caiva tato bhumyam padam nyaset

"Člověk má vstát při brahma-muhurtě, zpívat svatá jména Pána Krišny a Pána Balarámy, a poklonit se svému guruovi. Teprve potom by měl své nohy položit na zem."

Můžete se zeptat, kdy přesně nastává tato brahma-muhurta? Vlastně to vychází každý den jinak! Podlé védské astrologie je den rozdělen na 30 fází zvaných muhurty. Brahma-muhurta začíná 1 hodinu 36 minut před východem Slunce a trvá 48 minut.

Chvíle pro jedinečný obřad mangala áratí, kdy jsou v chrámu nabízeny Bohu vonné tyčinky, hořící ghí lampy, parfémovaná voda, voňavé květiny, vějíř z pavího peří, a další příznivé věci, by měla být pokud možno během této brahma-muhurty. Většinou to bývá ve 4:30 nebo v 5:00 ráno.

Načasování se bude měnit podle doby východu Slunce, protože chvíle brahma-muhurty vždy závisí na času východu Slunce. Okamžik východu Slunce určuje časy pro všechny muhurty dne.

Všichni staří mudrci a učitelé v jógové tradici, zvláště ti, jež náležejí ke směrům vyučujícím bhakti neboli oddanost, doporučují lidem, kteří to myslí s životním stylem založeným na józe vážně, aby vstávali a vykonávali během brahma-muhurty nějaké duchovní činnosti, i když nežijí v ášramu.

V proslulém "Růžovém městě" Džajpuru na severu centrální Indie můžete dodnes vidět obrovské davy městských obyvatel spěchající městem již ve 4:30 ráno, všechny čerstvě vykoupané a v čistých šatech, jak proudí do slavného chrámu Rádha-Góvindy, aby navštívili svého milovaného Pána Góvindu (Krišnu) a zúčastnili se oslav.

Ať žijete kdekoli na světě, je jednoduché vypočítat brahma muhurty na celý rok. Tabulky s východem Slunce jsou dnes snadno dostupné na internetu, a z nich je možné udělat prostý matematický výpočet.

Když například píši tento článek v Perthu, má tabulka slunečních východů mi říká, že Slunce dnes vyjde v 6:40. Abych vypočítal dnešní brahma-muhurtu, nejprve odečtu (jdu zpátky o) 1 hodinu a 36 minut. Dostanu čas 5:04. Trvání brahma-muhurty je 48 minut, dnešní brahma-muhurta tedy začíná v 5:04 a končí v 5:52. Nyní je 5:30 ráno, takže tento článek píši během brahma-muhurty!

Šríla Prabhupáda prohlásil, že brahma-muhurta je nejlepší muhurtou pro duchovní cvičení, a z tohoto důvodu je to podle astrologických diagramů nejlepší muhurta dne. Osobně se vždy snažím být během brahma-muhurty vzhůru a dělat něco duchovního, jako je zpívání (nebo psaní tohoto článku!). Mou nejoblíbenější činností v průběhu této příznivé chvíle je zpívat Hare Krišna mantru:

Hare Krišna Hare Krišna,
Krišna Krišna Hare Hare,
Hare Ráma Hare Ráma,
Ráma Ráma Hare Hare.

Ať už člověk žije v ášramu nebo doma, měl by si uvědomovat velký duchovní přínos z toho, je-li během této nejpříznivější části dne – brahma-muhurty - vzhůru.

Šríla Prabhupáda vyprávěl svým žákům historku z doby, kdy žil ve Vrindávanu. K řece Jamuně chodila každé ráno bengálská vdova, aby se vykoupala. A každé ráno bez výjimky se vracela s konvicí vody pro pudžárí v chrámu Ráhda-Damódara, kteří ji používali při koupání Božstev. Prabhupáda řekl, že té ženě někdy otevíral bránu, jelikož také vstával velice brzy, a ona vstoupila a vzbudila pudžárí. "Přestože jsou noci ve Vrindávanu v zimě chladné," řekl Prabhupáda, "ani jedinkrát se nestalo, že by ta žena opomenula přinést vodu. Díky této své činnosti se vrátí zpátky k Bohu. Ten, kdo brzy ráno nevstává, to s duchovním životem nemyslí příliš vážně. Člověk musí vstávat před začátkem času brahma-muhurty, který je velmi příznivý. A když to nemyslí s duchovním životem vážně, bude s tím mít problémy."